MVO (maatschappelijk Verantwoord Onderenemen).

In een tijdperk waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een steeds prominentere rol speelt, willen wij vooroplopen in het tonen van een sterke betrokkenheid bij sociale- en milieukwesties. Kennis en Kunde BV wil niet alleen uitblinken in haar expertise, maar ook een voorbeeld zijn van MVO in de praktijk.

Hieronder staat een impressie van Kennis en Kunde BV op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

1) Mensen

Kennis en Kunde BV hecht veel waarde aan haar medewerkers en ingehuurde resources en creëert een werkomgeving waarin ze zich kunnen ontwikkelen en floreren. Het bedrijf zorgt voor gelijke kansen, diversiteit en inclusie binnen de organisatie. Wij bieden onze medewerkers mogelijkheden om zich maximaal te ontwikkelen en streven naar een gezonde balans tussen werk en privéleven. Daarnaast is er een sterk besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid en wij beoordelen niet op afkomst, ras, kleur, geloof of gender.

2) Planeet

Duurzaamheid staat centraal in de bedrijfsactiviteiten van Kennis en Kunde BV. Wij hebben onszelf ambitieuze doelen gesteld op het gebied van energiebesparing en het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Door te investeren in energiezuinige technologieën zoals zonnepanelen, warmtepomp, optimale isolatie, elektrisch wagenpark, dragen wij actief bij aan een groenere toekomst. Wij moedigen onze medewerkers, ZZP’ers en klanten aan om zoveel mogelijk remote te werken om milieuverontreiniging zoveel mogelijk te beperken.

3) Conclusie

Kennis en Kunde BV is een voorbeeld van een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen in zijn kern heeft verankerd. Door hun inzet voor medewerkers, milieu en de samenleving, hebben we bewezen dat het mogelijk is om succesvol te zijn en tegelijkertijd een positieve impact te hebben.

Call Now Button